Rekruttering til faste stillinger

For å bidra til en vellykket fast ansettelse er det viktig å kjenne kunden, kandidaten og deres forventninger til hverandre. Derfor vil vi alltid komme på kundebesøk for å møte deg i dine egne omgivelser.

Vi vil legge stor vekt på avdekke arbeidsoppgavene
og forutsetningene for stillingen, for sikre at kandidaten takker ja til stillingen på riktige vilkår.

Når vi har dannet oss et godt inntrykk av din virksomhet og har utarbeidet en fullstendig kravspesifikasjon, kan vi gå i gang med å finne den rette personen til jobben.

Mange mennesker henvender seg til oss når de er på jakt etter nye utfordringer.

Vi har en omfattende database hvor vi kan søke etter passende kandidater. På den måten unngår vi ofte utgifter til annonsering samtidig som vi sparer verdifull tid.

Finnes ikke den riktige kandidaten i vår database vil vi utarbeide og publisere en stillingsannonse på de største og ledende jobbportalene i Norge. Denne servicen er gratis for deg.

Dersom det i tillegg skulle være behov for å publisere en annonse i trykte media har Ree Personell rabatterte avtaler med de største aktørene i Norge. Vi kan sette opp profesjonelle annonser i ulike størrelser, hvor din bedrifts logo kan inkluderes i annonsen dersom du ønsker det.

Ved enhver rekruttering er det en risiko for feilansettelse. I vår utvelgelse søker vi å redusere denne risikoen ved kvalitetssikrede intervjuer og referansekontroller samt bruk av personlighetsanalyser.

Du kan også velge om vi skal gjennomføre rekrutteringen med eller uten garanti. Med vår garanti er du sikret en ny kostnadsfri rekruttering dersom kandidaten slutter i løpet av tre måneder.

“ Help others and give something back. I guarantee you will discover that while public service improves the lives and the world around you, its greatest reward is the enrichment and new meaning it will bring your own life. ”

–Arnold Schwarzenegger

INNLEIE AV PERSONELL

TOTALLEVERANDØR AV BEMANNINGSTJENESTER

Ree Personell AS er totalleverandør innen utleie av arbeidskraft. Dette innebærer at vi dekker alle fagområder og stillingskategorier. Et innleieforhold gjennom oss gir også en fin mulighet til å bli kjent med en potensiell fremtidig medarbeider.

VI JOBBER I FORKANT AV DITT BEHOV

Vi legger stor vekt på å kjenne vårt marked og intervjuer attraktive kandidater løpende i forkant av våre kunders behov. Vår kandidatbase inneholder kun kandidater som har gjennomført et personlig intervju. Vi kan derfor presentere kvalifiserte kandidater raskt, uansett om vikariatet eller prosjektet er av kort eller lang varighet.

VI TILTREKKER OSS KONTINUERLIG ATTRAKTIVE KANDIDATER VED:

 • Annonsering på aktuelle nettsteder og i aviser
 • Deltagelse på stands og messer
 • Besøk på utdanningssentra og skoler
 • Nedbemanning og karriereendring hos våre kunder
 • Vervekampanjer
 • Eget nettverk

Når vi mottar en bestilling fra deg, søker vi først i vår database ut fra de faglige kunnskapene og personlige egenskapene du ønsker. Vi supplerer gjerne med annonser for å få et enda større utvalg kandidater.

HVEM SØKER ARBEID IGJENNOM OSS?

Det er ulike grunner for at arbeidssøkere kontakter oss. Noen ønsker å prøve forskjellige arbeidsoppgaver for å få variert arbeidserfaring før de finner det de ønsker. Andre ønsker å ha større frihet og fleksibilitet, eks. jobbe i perioder eller kombinere jobb og studier, og noen er kun interessert i å finne en fast jobb. De er kvinner og menn i alle aldre, nyutdannede og erfarne. Vi plukker ut dem du vil ha glede og nytte av. Velkvalifiserte medarbeidere som glir lett inn i jobben.

KVALITET I REKRUTTERINGEN

Dette oppnås gjennom en grundig og utprøvd prosess:

 • Kvalifiserende intervju over telefon
 • Inngående intervju med fokus på faglig kompetanse, personlige egenskaper, motivasjonsfaktorer og karriereplan, fleksibilitet og ønsket arbeidstid
 • Referansesjekk
 • Testing
 • Tett oppfølging av kandidaten ute hos våre kunder. Det gir oss ytterligere referanse for kommende oppdrag og større mulighet for å sette riktig person på riktig sted

ANSVARSFORHOLDET TIL KANDIDATEN

Våre kandidater er underlagt ditt arbeidsreglement og arbeidet utføres etter din instruksjon og under din kontroll. Arbeidsgiver i innleieperioden er Ree Solutions. Vi har således ansvar for utbetaling av lønn, feriepenger, forsikringer m.m.

“ Nothing is impossible, the word itself says ‘I’m possible’!

–Audrey Hepburn

BISTAND I FORBINDELSE MED NEDBEMANNING

Gjennomføring av nedbemanninger er av og til nødvendig, samtidig som det er en stor belastning for alle som berøres.

Den viktigste hjelpen bedrifter kan gi sine ansatte ved nedbemanning, er etter vår mening, å bidra til at de får seg en ny jobb så raskt som mulig.

Ree Personell har et omfattende nettverk blant bedrifter i Norge og internasjonalt og inngår gjerne i en dialog for å se på hvordan vi kan hjelpe ansatte som berøres av nedbemanning.

Me tar ansvar, og bygger stein for stein.

“ All our dreams can come true, if we have the courage to pursue them.

–Walt Disney

FAGOMRÅDER

ADMINISTRASJON

 • Sentralbord-/ resepsjonsmedarbeider
 • Administrasjonsekretær
 • Kontormedarbeider
 • Personalkonsulent
 • Prosjektsekretær
 • Advokatsekretær
 • Saksbehandler
 • Kontorleder
 • Personalsjef / HR sjef
 • Daglig leder

REGNSKAP / LØNN / ØKONOMI

 • Ordre-/ faktureringsmedarbeider
 • Regnskapssjef / økonomisjef
 • Autorisert Regnskapsfører
 • Regnskapsmedarbeider
 • Kreditmedarbeider
 • Økonomikonsulent
 • Lønnsmedarbeider
 • Controller
 • Revisor

SALGS / MARKEDSFØRING

 • Kundebehandler
 • Callsentermedarbeider
 • Salgs-/ markedssekretær
 • Key Account Manager
 • Salgssjef
 • Salgskonsulent

LAGER / PRODUKSJON / LOGISTIKK

 • Produksjonsmedarbeider
 • Innkjøper / innkjøpssjef
 • Logistikkmedarbeider
 • MA sjef / logistikksjef
 • Lagermedarbeider
 • Lagersjef
 • Sjåfør

ANNET

 • Skole-/ barnehagepersonale
 • Kantinepersonale
 • Reiselivsmedarbeider
 • IT konsulenter
 • Bilmekaniker
 • Elektriker
 • Snekker
 • Offshore
 • Ingeniør
 • Sveiser

“We are looking for you.”

–Ree Personell

VERDIER

Vi er personlige
Vi er kompetente
Vi er fleksible
Vi er kvalitetsorienterte

MÅLSETTING

Ree Personell AS har som mål er å skaffe dyktige og kvalifiserte kandidater til våre kunder. Vi sørger for at alle prosesser blir kvalitetssikret og at vi har fornøyde konsulenter. Vi har et stort nettverk og databaseverktøy som hjelper oss i søket etter rett profil.

MISJON

Vi søker aktivt etter potensielle kandidater og har fokus på HMS og kvalitet.