Om oss

Ree Personell AS er et jærsk bemannings- og rekrutteringsbyrå som tilbyr faglært arbeidskraft både lokalt og landsdekkende. Hovedkontor er på Vigrestad og vi har avdelingskontor i Oslo. Vi bemanner med kvalifisert arbeidskraft innen alle bransjer på ulike nivåer og fagområder, men har spesialisert oss på levering av fagfolk og ingeniører innen Bygg / Anlegg og Mekanisk / Industri.

Å inngå et samarbeid
med et bemannings- og rekrutteringsbyrå har mange fordeler.

Ansettelse av konsulenter er en enkel og smart løsning for deg som har behov for å dekke arbeidskraft ved permisjon, sykdom, midlertidige arbeidsstopper, prosjektstillinger eller faste stillinger.

Din bedrift har gjerne behov for en prosjektstilling i forbindelse med utvikling og effektivisering av bedriftens organisasjon?

Ree Personell kan tilby konsulenter med riktig kompetanse som bidrar til at din bedrift kan enkelt fortsette å vokse uten at de faste kostnadene gjør det.

Selskapet er medlem i NHO og Renas

      

Vi har et stort nettverk og databaseverktøy som hjelper oss i søket etter rett profil.
Vi kvalitetssikrer ansettelsesprosessen med et anerkjent rekrutteringsverktøy og personlighetsanalyse for å sikre den rette kompetansen i henhold til kundens behov og ønsker.
Vi kan tilby personlig oppfølging, gode priser, faglært personell og arbeidsgiveransvar som inkluderer blant annet igangsetting og bosetting av kandidat.

LITT OM OSS

Vi er et bemanningsbyrå som har flere års erfaring. Hovedkontor er på Vigrestad på Jæren og vi har kontor også i Oslo.

Vi fokuserer på bransjer innen:

 • Olje & Gas
 • Bygg & anlegg
 • Produksjon & Industri
 • It & Ingeniør
 • Salg & Marketing
 • Renhold

HVA GJØR VI?

Rekruttering

Vi tilbyr tjenester innen rekruttering og utvelgelse.

Bemanning

Å benytte et bemanningsbyrå kan være løsningen dersom behovet for permanent arbeidskraft er usikkert.

Omstilling

Vi tilbyr rådgivning, planlegging og gjennomføring av nedbemanning og omstilling.

Me tar ansvar, og bygger stein for stein.

“ The best way to predict the future is to create it.

–Abraham Lincoln

HVORFOR REE PERSONELL AS?

Å inngå et samarbeid med et bemannings- og rekrutteringsbyrå har mange fordeler.  Ansettelse av konsulenter er en enkel og smart løsning for deg som har behov for å dekke arbeidskraft ved permisjon, sykdom, midlertidige arbeidsstopper, prosjektstillinger eller faste stillinger.

Din bedrift har gjerne behov for en prosjektstilling i forbindelse med utvikling og effektivisering av bedriftens organisasjon?

Ree Personell kan tilby konsulenter med riktig kompetanse som bidrar til at din bedrift kan enkelt fortsette å vokse uten at de faste kostnadene gjør det. Vi har et stort nettverk og databaseverktøy som hjelper oss i søket etter rett profil.

Vi kvalitets sikrer ansettelsesprosessen med et anerkjent rekrutteringsverktøy og personlighetsanalyse for å sikre den rette kompetansen i henhold til kundens behov og ønsker.

Vi kan tilby personlig oppfølging, gode priser, faglært personell og arbeidsgiveransvar som inkluderer blant annet igangsetting og bosetting av kandidat.

“The only way to do great work is to love what you do.
If you haven’t found it yet, keep looking. Don’t settle.”

–Steve Jobs

VÅR MISJON

Ree Personell AS ønsker å være en foretrukket leverandør av totale løsninger innen bemanningsbransjen  i Norge. Dette skal vi oppnå ved å være fokusert på å tilfredsstille kundenes behov, involvere kompetente  medarbeidere, og med hjelp  av etisk og sosialt  ansvarlig tilnærming til våre handlinger.

Vi vil være en pålitelig og løsningsorientert virksomhet som ønsker å bygge og opprettholde gode kunderelasjoner. Vi skal samarbeide med andre interessenter i markedet. Vi vil følge HMS-regelverket i henhold til norske lover og forskrifter.

Vi vil arbeide for kontinuerlig forbedring og levere i følge kundens forventninger, i  henhold til avtalte tidsplaner og budsjett. Levere riktig kvalitet i riktig tid og innen budsjettet, samt kontinuerlig forbedring er våre viktigste fokus områder.

Vi vil oppnå dette ved å:

 • Etablering av Quality Management System i samsvar med internasjonale standarder
 • Følg nøye norske lover og forskrifter
 • HMS kultur hvor «0 hendelser filosofi» står i sentrum
 • Kontinuerlig forbedring internt som organisasjon og mot eksterne markedets interessenter
 • Lage et miljø som oppmuntrer laginnsats og hvor den enkelte medarbeiders bidrag er anerkjent og verdsatt

“There is no passion to be found in playing small — in settling for a life that is less than you are capable of living.”

–Nelson Mandela

VÅRE VERDIER

Kvalitet

Levere riktig kvalitet til kunden, kvalitet som vil tilfredsstille kundenes krav, prosjektets krav og markedets behov. Denne kvaliteten er mulig med riktig kompetanse og lang erfaring som våre ansatte har. Samtidig er samsvar med lover, forskrifter og standarder, både lokale og internasjonale viktig.

Kundetilfredshet

Vi tror at Kundetilfredshet kommer fra vår leveranse som er utført i henhold til kundens forventninger, innenfor budsjettet, ifølge tidsplan, med minimal risiko og 0 HMS-hendelser eller ulykker.

Respekt

Behandle andre slik du vil de skal behandle deg. Både internt i organisasjonen og eksternt.

Ærlighet

Vi setter pris på åpen og direkte dialog, konstruktive tilbakemeldinger og tiltak for å støtte ærlig samarbeid både internt og eksternt.

Kontinuerlig forbedring

Med hjelp av konstruktive tilbakemeldinger strever vi etter kontinuerlig forbedring. Vi bruker kvalitetskontrollsystem og følger opp våre egne resultater for å se etter  forbedringspotensial. Vi lærer på våre tidligere feil og lager en plan på hvordan vi kan gjøre det bedre neste gang. Vi er en lærende organisasjon og tror på at gode folk med oppdaterte kunnskap innen faget gjør vår virksomhet bedre.

“Quality means doing it right when no one is looking.”

–Henry Ford

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

Helse, miljø og sikkerhet

Ree Personell AS sitt mål er at alle jobber i vår bedrift skal gjennomføres uten fraværskader og mest lavest mulig sykefravær for alle involverte  i organaisasjonen.

Alle ansatte skal gå gjennom HMS kurs, og alle underleverandører skal  skriftlig dokumentere internkontroll for oppfyllelse av gjeldende lover og forskrifter innen helse, miljø og sikkerhet.

Vårt mål er «0 filosofien» som betyr 0 skader på mennesker og material.

Ytre miljø

 • Målet vårt er å gjennomføre alt arbeid med minimale belastninger på det ytre miljø
 • Vi skal ivareta myndighetspålagte krav

Gaver

Verdien  på  gaver  skal  ikke  overstige  skattemyndighetens  grenser  for  skattefrihet. Under forhandlingssituasjoner skal ingen gaver eller lignende ytelser gis eller mottas. Under bud eller forhandlingsprosessen  skal det aktuelle selskap betale lunsj, middag, overnatting- og transportskostnader ved reise for egne ansatte.

Varsling

Ree Personell ønsker å ha en åpen bedriftskultur der det er aksept for å ta opp bekymringer og å reise kritikk. Opplever eller observerer du kritikkverdige forhold, bør du si fra i tråd med disse reglene. Med  kritikkverdige  forhold menes brudd på lovverket eller brudd på tydelig kommuniserte interne retningslinjer. Slik varsling er bra både for REE PERSONELL og samfunnet, fordi kritikkverdige forhold kan rettes opp.

Overtredelse

Overtredelse av REE PERSONELL sine etiske retningslinjer vil kunne  medføre  disiplinære reaksjoner, enten i form av advarsel, oppsigelse eller avskjed.

Videreformidling

Dette dokumentet skal formidles til alle underliggende ledd i verdikjeden.

“In the middle of difficulty lies opportunity.»

–Albert Einstein

VERDIER

Vi er personlige
Vi er kompetente
Vi er fleksible
Vi er kvalitetsorienterte

MÅLSETTING

Ree Personell AS har som mål er å skaffe dyktige og kvalifiserte kandidater til våre kunder. Vi sørger for at alle prosesser blir kvalitetssikret og at vi har fornøyde konsulenter. Vi har et stort nettverk og databaseverktøy som hjelper oss i søket etter rett profil.

MISJON

Vi søker aktivt etter potensielle kandidater og har fokus på HMS og kvalitet.